travel news

พิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่ง

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดจากแรงบันดาลใจของคุณเจนภพ จบกระบวน-วรรณ โดยใช้พื้นที่ 19 ตารางวา ภายในบ้านของตนเอง ส่วนหนึ่งเก็บรวบรวมเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ของศิลปินเพลงลูกทุ่งผู้ล่วงลับไปแล้ว เช่น ชุดขับร้องเพลงพระราชทานส้มตำของ พุ่มพวง ดวงจันทร์ และมีส่วนที่แสดงภาพสุดยอดนักร้อง ครูบาอาจารย์ ทางด้านเพลงลูกทุ่งตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันทั้งที่ยังมีชีวิตและที่ล่วงลับไปแล้ว (more…)

By admin, ago
travel news

สวนสาธารณะพญาแถน

สวนสาธารณะพญาแถน สถานที่ท่องเที่ยว ยโสธร มีพื้นที่ประมาณ 18 ไร่ 2 งาน กับอีก 57 ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ถนนแจ้งสนิท หรือริมทางหลวงมายเลข 23 สวนสาธารณะพญาแถนมีพื้นที่ ติดกับ อ่างเก็บน้ำลำทวน สถานที่แห่งนี้ ทางจังหวัดยโสธร ได้จัดให้เป็นสวนสาธารณะ สำหรับให้ประชาชน ได้พักผ่อนหย่อนใจ มีเวทีกลางแจ้งสำหรับ ไว้ให้แสดงกิจกรรมกลางแจ้ง มีสนามเด็กเล่น และสวนสุขภาพ (more…)

By admin, ago